Wakacje z pasją

administrator, 24 czerwca 2020
Wakacje z pasją

Wakacje z pasją to aktywna i twórcza alternatywa spędzania wolnego czasu podczas letnich wakacji 2020. Program dedykowany jest do dzieci w wieku 8-15 lat, zamieszkałych na terenie Włocławka. 

 


Zadania realizowane będzie na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku, w okresie od 13 lipca do 7 sierpnia 2020 roku, od poniedziałku - piątku, w godzinach 9.00-12.30.

Łącznie 4 turnusy: 

I turnus 13-17.07.2020

II turnus 20-24.07.2020

III turnus 27-31.07.2020

IV turnus 3-7.08.2020

Głównym celem  projektu  jest przedstawienie uczestnikom ciekawych, atrakcyjnych, aktywnych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego. Program ma za zadanie przede wszystkim zachęcić dzieci do ruchu oraz aktywności sportowej na świeżym powietrzu, rozwoju indywidualnych zainteresowań, talentów oraz  realizacji życiowych pasji i marzeń. Zajęcia podzielone będą na trzy bloki tematyczne i realizowane w grupach rotacyjnie:

 

I - zajęcia lekkoatletyczne 

II - warsztaty żywieniowe, spotkania z gwiazdami sportu, pogadanki ze specjalistą z zakresu psychologii sportu, itp.

III - zajęcia taneczne, gimnastyka i korektywa wad postawy, zajęcia gibkościowe, zwinnościowe i stabilizacyjne oraz gry i zabawy ruchowe

 

Rekrutacja do projektu rozpocznie się w dniu 24.06 br.  i potrwa do dnia 26.06 br. [piątek] godz. 18.00. Zgłoszenia dzieci przyjmowane będą wyłącznie droga mailową na adres organizatora: vectrawloc@interia.pl.   

 

O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń. 

Projekt zgłoszony będzie do Bazy Wypoczynku MEN, w związku z powyższym rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani będą do rzetelnego wypełnienia i terminowego dostarczenia do organizatora karty kwalifikacyjnej [kolonijnej].

 

Zadania finansowane jest ze środków Urzędu Miasta Włocławek oraz Fundacji ANWIL dla Włocławka.